^ Back to Top

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Zamiana sal lekcyjnych 22 września 2017r.

Informujemy, że w piątek 22 września hala sportowa ZS oraz sala 7LO zostaną wyłączone z planu zajęć. W związku z powyższym lekcje z tych sal zostają przeniesione odpowiednio do klas zastępczych: hala ZS-sala sg2,sg3 ;7LO-W1.