^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 96 guests and no members online

 Razem z ZSCL wkrocz w swoją dorosłość i życie zawodoweFilm reklamowy szkoły

 

Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie 

Rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogram przebiegu egzaminu zawodowego wg kwalifikacji.

Sesja styczeń - luty 2021

Harmonogram i skład komisji - część pisemna          

Harmonogram i skład komisji - część praktyczna

Skład komisji porządkowej      

Wykaz nauczycieli oddelegowanych do ZSP w Ornontowicach

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej.

Organizacja i przebieg egzaminu - prezentacja.

COVID Przeprowadzanie egzaminów - wytyczne.

COVID Plakat 

Olimpiady

Wykaz olimpiad

 

 

Do pobrania: