^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 48 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Zasady rekrutacji do koła lotniczego "Orzeł"

ZASADY REKRUTACJI DO KOŁA LOTNICZEGO „ORZEŁ”

 

§ 1

Przy przyjmowaniu uczniów do koła lotniczego mają zastosowania ogólne postanowienia Regulaminu przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

§ 2

Niezbędnymi warunkami wymaganymi od kandydatów do koła lotniczego są:

 1. zaliczenie testów opracowanych przez klub BB AERO Rybnik w Gotartowicach. Zostaną one przeprowadzone 23 maja począwszy od godz. 900 na dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół (kandydaci zobowiązani są do posiadania stroju sportowego).

Zakres testów (Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory ):

  • Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.
  • Skoczność - Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do ''całej stopy'').
  • Siła ramion - Zwis na drążku. Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności.
  • Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
  • Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - ''nożyce poprzeczne''.
  • Wytrzymałość - Próba Cooper'a - bieg na 12 minut.
 1. pozytywny wynik badań przeprowadzony przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo - Lekarskich we Wrocławiu. Odpłatność za badania wynosi około 200 złotych + koszty dojazdu.
 2. o przyjęciu do koła lotniczego decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata z:
  • ocen z przedmiotów i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • egzaminu gimnazjalnego.

oraz pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego. 

§ 3

W związku z organizacją części zajęć w formie obozów szkoleniowych kandydaci przyjęci do klasy będą zobowiązani częściowo do pokrywania kosztów (wyżywienie, zakwaterowanie).

§ 4

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do koła lotniczego w Zespole Szkół:

 • Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dostarczone najpóźniej do 25 czerwca 2019 roku;
 • Zaświadczenie o zaliczeniu testów sprawnościowych;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich;
 • Pisemna zgoda rodziców na uprawianie sportów lotniczych.

§ 5

Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.