^ Back to Top

 

  Razem z nami wkrocz w dorosłe życie i pracę zawodową - już dziś śledź nas na Facebooku'u.

ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia

Powiat rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2017, a skierowany jest do 57 uczniów (w tym 28 kobiet) technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w:

  • szkoleniach e-learningowych - organizacja reklamy oraz logistycy
  • certyfikowanych kursach - informatycy, uczniowie kierunków elektrycznych i górniczych oraz  reklamy
  • szkoleniach zewnętrznych - ekonomiści, hotelarze i uczniowie kierunków gastronomicznych
  • zajęciach uniwersyteckich - analitycy.

Dodatkowo przewidziane są dla uczniów wizyty studyjne we współpracy z uczelniami wyższymi, zajęcia z doradztwa zawodowego i języka angielskiego specjalistycznego oraz dla 37 osób staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Dodatkowe wsparcie obejmuje branżowe szkolenia zewnętrzne, e-learning i certyfikowane kursy dla 11 nauczycieli zwiększające ich kompetencje zawodowe oraz doposażenie klasopracowni zawodowych (m.in. gastronomiczna, informatyczna, hotelarska, analityczna, organizacji reklamy, kuźnia, spawalnia).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, poprawa wyników na egzaminach i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 8 listopada - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Zespołu Szkół - sala 27ZS.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. W okresie od 1 do 17 grudnia odbył się kurs bezwzrokowego pisania dla 9 uczniów kierunku technik ekonomista i sprzedawca. Kurs ten umożliwił uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w/w uczniów oraz 1 nauczyciela zawodu.

2. W okresie do 3 do 17 grudnia odbył się kurs kelnerski dla 3 uczniów kierunku technik hotelarz. Kurs ten pozwoli uczniom i 1 nauczycielowi zawodu zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi gości w hotelu i  restauracji, sprawnego podawania potraw i serwowania w restauracji.

3. W okresie do 8 do 16 grudnia odbył się kurs baristy dla uczniów kierunku żywieniowych. Kurs pozwolił nabyć nowe umiejętności i tajniki przygotowania wszelkich napojów kawowych, ich podawania i zasad pracy na różnorakich rodzajach ekspresów w/w uczniom oraz 1 nauczycielowi zawodu.

4. W grudniu odbyło się też szkolenie specjalistyczne dla 1 nauczyciela z zakresu języka angielskiego zawodowego. Szkolenie przeprowadził nauczyciel akademicki o długoletnim doświadczeniu zawodowym. Wiedza, którą nabył uczestnik projektu – nauczyciel języka angielskiego zostanie wykorzystana w kolejnych miesiącach projektu w czasie zajęć z języka angielskiego specjalistycznego dla wszystkich uczniów objętych projektem.

5. W okresie od 1 do 20 grudnia odbył się e-learningowy kurs „Zarządzania magazynem” dla 3 uczniów kierunku technik logistyk oraz nauczyciela zawodu. Wiedzę zdobytą podczas kursu uczestnicy będą mogli zweryfikować dzięki skalowanym modelom środków transportu wewnątrzzakładowego oraz skalowanym zestawom magazynowym. Umiejętności praktyczne nabędą przy użyciu wagi magazynowej, czytnika i drukarki kodów kreskowych zakupionych w ramach projektu. Wszystkie te pomoce zostały zakupione w ramach zadania.

6. W okresie do 8 do 20  grudnia odbyło się e-learningowe szkolenie z zakresu grafiki komputerowej wchodzącej w skład Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG, która składa się z 10 kursów EITC (programu European Information Technologies Certification) o łącznej merytorycznej zawartości programowej 150 godzin. Ze względu na nową formę kształcenia w ZS – szkolenia online, każdy uczestnik kursu (3 uczniów kierunku technik organizacji reklamy oraz 1 nauczyciel zawodu) miał możliwość wyboru 1 z 10 dostępnych szkoleń. Umiejętności praktyczne nabyte w czasie szkolenia, uczestnicy mogą wykorzystać, dokonując obróbki i montażu zdjęć wykonanym aparatem fotograficznym wraz ze statywem, zakupionym w ramach projektu.

7. 2 grudnia rozpoczęło się szkolenie z zakresu ECDL BASE, które ze względu na obszerność tematyki i ilość godzin do zrealizowania, będzie trwało do 31 marca 2017r. 6 uczniów kierunku technik organizacji reklamy, w grudniu odbyło 15 z 80 godzin szkolenia, realizując zakres 1 z 4 modułów niezbędnych do uzyskania certyfikatu. Szkolenia prowadzone na terenie szkoły, na sprzęcie szkolnym, prowadzone przez nauczyciela-egzaminatora ECDL, wyłonionego poprzez zapytanie ofertowe.

8. 7 stycznia w Pałacu Młodzieży w Katowicach, zostało przeprowadzone szkolenie z chemii analitycznej dla 4 uczniów kierunku technik analityk i nauczyciela zawodu. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia zostaną wykorzystane w czasie dalszej nauki zawodu.

9. Od 11 stycznia do 8 czerwca odbywał się kurs spawacza dla 4 uczniów kierunków górniczych i 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Zajęcia prowadził RCEZ w Rybniku, szkolenie zakończone zostało egzaminem, który może stać się przepustką do podjęcia atrakcyjnej pracy zawodowej dla naszych uczniów. Wiedza zdobyta przez nauczycieli zostanie wykorzystana w czasie realizacji zajęć w nowo tworzonej w ZSCL spawalni.

10. W grudniu i styczniu odbywały się zajęcia ogólne z zakresu doradztwa zawodowego, a od lutego do czerwca zajęcie grupowe.

11. W I kwartale 2017r. odbyły się szkolenia CISCO i SEP, w którym wzięło udział 2 nauczycieli zawodu, a wiedzę zdobytą w czasie kursu przekażą uczestnikom projektu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.

12. W okresie kwiecień-maj odbyły się zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla wszystkich uczestników projektu. Zajęcie odbyły się w grupach 3-5 osobowych i miały charakter pro zawodowy.

13. 21 kwietnia 2017r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Politechnikę Śląską. Zajęcia zostały podzielone i odbywały się zgodnie z kierunkami kształcenia uczestników

  • zawody techniczne – 20 uczniów, w tym 10 uczniów kierunku elektrycznego, 4 uczniów kierunku górniczego oraz 6 uczniów technikum informatycznego odbyło wizytę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
  • zawody administracyjno-ekonomiczne – 21 uczniów, w tym 9 uczniów kierunku technik organizacji reklamy, 9 uczniów kierunków ekonomiczno-handlowych oraz 3 uczniów technikum logistycznego odbyło wizytę na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
  • zawody technologiczne – 16 uczniów, w tym 9 uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, 3 uczniów technikum hotelarskiego oraz 4 uczniów technikum analitycznego, poznało m.in. infrastrukturę i architekturę Politechniki Śląskiej dostosowaną do osób niepełnosprawnych, która może mieć podobne zastosowanie w innych zakładach pracy.

    Dokonano również pełnego zakupu sprzętu, stanowiącego pomoce dydaktyczne w czasie szkoleń i nauki uczestników projektu.