^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 20 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2020, a skierowany jest do 58 uczniów (w tym 29 kobiet) technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje oraz szkoleniu z języka angielskiego.

Projekt obejmuje również utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik ekonomista (8K/0M) w porozumieniu z uczelnią wyższą oraz dodatkowe wsparcie (szkolenia i kursy certyfikowane oraz studia podyplomowe) dla 14 nauczycieli. W ramach projektu zostaną także doposażone klasopracownie.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 18 września - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Zespołu Szkół - sala 27ZS.

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

22 listopada 2018r. dla grupy hotelarzy i żywieniowców rozpoczął się Kurs Kelner-Barman, potrwa do 20 grudnia 2018r.

W dniu 28 listopada 2018r. zostało podpisane porozumienie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a 3 grudnia 2018r. odbyły się pierwsze zajęcia dla grupy ekonomistów w ramach Klasy Patronackiej. Więcej informacji.

 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia Kelner/Barman - zaproszenie
  
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia online Grafika komputerowa  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
  
-- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie szkoleń informatycznych- zaproszenie
  
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie kursów z zakresu dietetyki - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń z zakresu informatyki, grafiki i reklamy w ramach Akademii - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
    -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
    -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ECDL - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup informatycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
  -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup spawalniczych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
  
-- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup spawalniczych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie Kursu Baristy- zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie;
   -- informacja o unieważnieniu;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      postępowanie anulowane - firma nie zrealizowała zamówienia;

- na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia turystycznego  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;