^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 31 guests and no members online

 Razem z ZSCL wkrocz w swoją dorosłość i życie zawodoweFilm reklamowy szkoły

 

ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

   Wartość projektu: 452 630,94 zł, dofinansowanie w ramach UE  384 736,29 zł.

Projekt realizowany będzie od października 2020 do maja 2022r., a skierowany jest do 56 uczniów technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w płatnych stażach zawodowych, certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje zawodowe oraz zajęciach z języka angielskiego, a także z zakresu matematyczno-przyrodniczego. W czasie realizacji projektu 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje realizując specjalistyczne kursy zawodowe, zwiększając tym samym atrakcyjność nauczania w ZSCL.

W ramach projektu zostanie utworzona klasopracownia programistyczna wraz z siecią, zakupiona drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne oraz zamontowana zostanie klimatyzacja w 3 salach komputerowych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie 
  -
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na montaż sieci LAN - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na montaż klimatyzacji - zaproszenie
  -
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie nauczycieli - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie nauczyciela - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszenie zamieszczone w bazie konkurencyjności i na stronie BIP Zespołu Szkół. Rozstrzygnięcie ofert.