Zastępstwa w dniu 2019-05-20 - 2019-05-21
Edward Czajkowski / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TLH(2) - Log. w proc., W3 Robert Osiński złączenie grup
4 2 TLA(2) - log. zaopatr, 3LO Aleksandra Lipus złączenie grup
5 1 ke(3) - bad masz el, W4 Piotr Majdzik  
6 1 ke(3) - bad masz el, W4 Piotr Majdzik  
7 1 ke(3) - bad masz el, W4 Piotr Majdzik  
8 1 ke(3) - bad masz el, W4 Dariusz Grajner  
       
Magda Frank / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 TLH - j.polski, 30ZS Leszek Rakojc  
4 1 ke - j.polski, 30ZS Ewa Radwan  
6 1 A - j.polski, 29ZS Natalia Kuś  
       
Justyna Gołębiowska / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TLŻ(2) - obsł kl gast, W2 Dariusz Grajner złączenie grup
3 2 TŻH(1) - zasad.żyw., śwLO Beata Gusta złączenie grup
4 2 TŻH(1) - zasad.żyw., śwLO Beata Gusta złączenie grup
       
Marzena Hysa / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TER(2) - org sprze re, 17ZS Jacek Lepczak złączenie grup
2 3 TER(2) - org sprze re, 17ZS Jacek Lepczak złączenie grup
3 3 TER(2) - org sprze re, W3 Damian Knopik złączenie grup
4 3 TER(2) - org sprze re, W3 Damian Knopik złączenie grup
       
Robert Hysa / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 TI(1) - admin_syst_o, 16ZS Piotr Buchta  
1 3 TI - sys baz d, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
2 3 TI - sys baz d, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
3 2 TI(2) - admin_syst_o, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
4 2 TI(1) - admin_syst_o, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
5 3 TI(1) - proj sieci k, 16ZS Piotr Buchta  
6 3 TI(1) - proj sieci k, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
7 2 TI(2) - admin_syst_o, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
8 1 TI(1) - mont_lok_sie, 16ZS Piotr Buchta złączenie grup
       
Agnieszka Krzyżowska / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 TI - e_dla_bezp, 5ZS Leszek Rakojc  
7 2 TŻH - e_dla_bezp, 5ZS Natalia Kuś  
       
Alina Majdzik / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 TER(1) - masz el, 4ZS Agnieszka Wąsiewska złączenie grup
1 3 TER(3) - mont masz e, W4 Piotr Majdzik złączenie grup
2 3 TER(3) - mont masz e, W4 Piotr Majdzik złączenie grup
3 2 TEL - inst el, W4 Piotr Majdzik złączenie grup
4 2 TEL - inst el, W4 Piotr Majdzik złączenie grup
       
Marzena Muras / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 TLA - j.polski, 32ZS Małgorzata Michalska-Grzywna  
6 2 TŻH - j.polski, 32ZS Sabina Głombik-Modrzyńska  
7 2 kw - j.polski, 32ZS Gabriela Grzegorzyca-Burda  
8 2 kw - j.polski, 32ZS Gabriela Grzegorzyca-Burda  
9 2 kw - GDDW, 32ZS Leszek Rakojc  
       
Beata Potuszyńska / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 A(1) - roz_240, 31ZS Romualda Czukanow  
2 2 A(1) - roz_240, 31ZS Romualda Czukanow  
3 2 A(1) - roz_240, 31ZS Romualda Czukanow  
4 2 A - j.polski, 31ZS Natalia Kuś  
       
Mirosław Szopniewski / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 TEL - WF, W3 Marek Knapczyk  
9 1 A - WF, sg1 Adam Głombik  
       
Bożena Usarek / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TRE(2) - biuro rach, 4ZS Sabina Głombik-Modrzyńska złączenie grup
4 2 TRE(2) - kadry i pł, 29ZS Agnieszka Wąsiewska złączenie grup
5 2 TRE(2) - kadry i pł, 29ZS Agnieszka Wąsiewska złączenie grup
6 1 TŻE - GDDW, 20ZS Mirela Czarnik  
7 1 TŻE(2) - Zastępstwo   cała klasa L.Rakojc 20ZS
       
Angelika Winkler / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 TLŻ(2) - proc tech, W2 Dariusz Grajner złączenie grup
7 1 TŻE(1) - techn. gast, 20ZS Leszek Rakojc  
       
Sylwia Woźnica / 2019-05-20 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 TŻH - j.angielski, 31ZS Agnieszka Denkowska złączenie grup
9 2 tżh, tla - jęz. ang. roz. - ang_roz, 31ZS Agnieszka Denkowska złączenie grup
10 2 tżh, tla - jęz. ang. roz. - ang_roz, 31ZS Agnieszka Denkowska złączenie grup
       
Agnieszka Głombik / 2019-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TEL(1) - j.angielski, św ZS Sylwia Woźnica złączenie grup
2 3 TI(1) - roz_180, 5ZS Beata Bober-Bralich  
3 3 TI(1) - roz_180, 7LO Beata Bober-Bralich  
       
Sabina Głombik-Modrzyńska / 2019-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 ws(2) - przeds hand, 4ZS Agnieszka Denkowska  
2 2 TŻH(1) - działBrGastr, 6ZS Bożena Domin złączenie grup
3 1 TRG(1) - sprzedaż w r, W2 Dariusz Grajner złączenie grup
4 2 kw - pods.przeds., 4ZS Agnieszka Denkowska  
5 2 kw - pods.przeds., 4ZS Piotr Majdzik  
6 2 TRE(1) - sprzedaż w r, 20ZS Agnieszka Wąsiewska złączenie grup
7 2 w - pods.przeds., 4ZS Agnieszka Denkowska  
8 3 TLŻ(2) - działBrGastr, W2 Dariusz Grajner złączenie grup
9 3 TER(1) - dzia g el, 32ZS Iwona Jeszka - Sasiela złączenie grup
10 3 TER(2) - sprzedaż w r, 16ZS Marcin Stalmach złączenie grup
       
Gabriela Grzegorzyca-Burda / 2019-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ws - j.polski, 30ZS Magda Frank  
2 1 TEL - j.polski, 30ZS Magda Frank  
4 1 TEL - j.polski, 30ZS Natalia Kuś  
5 3 w - j.polski, 30ZS Leszek Rakojc  
       
Ewa Michalak / 2019-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TLH(1) - dział rec, 22ZS Edward Czajkowski  
2 2 TŻH(2) - obsł konsum, 20ZS Bożena Usarek złączenie grup
3 1 TLH(1) - dział rec, 32ZS Edward Czajkowski złączenie grup
       
Małgorzata Michalska-Grzywna / 2019-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 TRG - j.polski, 5ZS Natalia Kuś  
       
Ewa Radwan / 2019-05-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 TŻE(1) - j.angielski, 19ZS Anna Żarnowska  
4 1 TLH(1) - j.obcy w hot, W2 Dariusz Grajner złączenie grup
5 2 TEL - j ob el, 19ZS Adam Głombik  
6 3 w - j.angielski, 6ZS Adam Głombik  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN