foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 60 guests and no members online

 

Informuję, że 31 marca 2021 r. o godz.10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego (sesja styczeń-luty 2021). 

Link aktywacji konta zdającego:  https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Login użytkownika i kod aktywacyjny konta przekazany zostanie przez wychowawcę klasy.

Odbiór świadectw kwalifikacyjnych i dyplomów będzie możliwy w późniejszym terminie, uzależnionym od dostarczenia tych dokumentów przez OKE do szkoły. Zdający o tym fakcie zostaną poinformowani.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 mogą ponownie złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 do 8 kwietnia 2021r. 

W tym celu należy poniższy dokument wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, zeskanować lub zrobić czytelne !!! zdjęcie i przesłać na adres e-mail szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DEKLARACJA

 

Adam Głombik

 

 

 

 

 

 

 

2021 Copyright My School Rights Reserved