^ Back to Top

Szanowne Grono Pedagogiczne,
Drodzy Uczniowie i Rodzice naszych Wychowanków!

Dobiegł końca okres wytężonej pracy, a przed nami czas wakacji i odpoczynku. Dziękuję bardzo za wysiłek, który wszyscy włożyli w osiąganie jak najlepszych wyników pracy i nauki. Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę złożyć wychowawcom, którzy sprawowali opiekę nad klasami, pomagając uczniom w każdej trudnej chwili i dzielili z nimi porażki i sukcesy.

Życzę wszystkim, aby nadchodzący okres pozwolił na regenerację sił po tak wielkim trudzie, niech wakacje upłyną pod znakiem wypoczynku, świetnej pogody i niezapomnianych wrażeń, a humor niech dopisuje każdego dnia.

Dyrektor Natalia Kuś

GIMNAZJALISTO już dziś wybierz ZSCL - szkołę, która łączy! Rekrutacja.

Razem z nami wkrocz w dorosłe życie i pracę zawodową - już dziś śledź nas na Facebooku'u.

Sprawdź co wiesz o naszych zawodach - Wyniki konkursu - Gratulujemy!