2TIŻ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     prac gastr-1/2 Sz G
cisco-2/2 RH 16ZS
  wypos zas be-1/2 Sz G
1 8:00- 8:45     prac gastr-1/2 Sz G
prac mont ek-2/2 RH 16ZS
  prac gastr-1/2 Sz G
2 8:55- 9:40     prac gastr-1/2 Sz G
inf_roz-2/2 KK 35ZS
j.francuski-2/3 #2f1 36ZS religia ZZ św ZS
3 9:50-10:35   matematyka SA 19ZS prac gastr-1/2 Sz G
inf_roz-2/2 KK 35ZS
j.francuski-2/3 #2f1 36ZS j.polski GG 30ZS
4 10:55-11:40 zasady zyw c-1/2 TZ 3LO
mont eksp lo-2/2 RH 16ZS
wypos zas be-1/2 Sz G
rozw.komp.za-2/2 LJ 7LO
prac gastr-1/2 Sz G
proj str int-2/2 LJ 20LO
geografia JM 21ZS matematyka SA 19ZS
5 11:50-12:35 rozw.komp.za-1/2 TZ 3LO
biologia-2/2 JH 34ZS
biol_roz-1/2 JH 34ZS
prac adm ser-2/2 LJ 20LO
prac gastr-1/2 Sz G
admin serw s-2/2 LJ 20LO
WF-1/2 #2Wd sg1
WF-2/2 #2Wf sg2
fizyka MS 16LO
6 12:45-13:30 pods.przeds. SG św ZS biol_roz-1/2 JH 34ZS
prac adm ser-2/2 LJ 20LO
j.angielski-1/2 MO 9LO
j.angielski-2/2 10LO
WF-1/2 #2Wd sg1
WF-2/2 #2Wf sg2
jAngBrGastr-1/2 TP św ZS
admin serw s-2/2 LJ 20LO
7 13:35-14:20 GDDW GG 30ZS historia OZ 29ZS j.angielski-1/2 MO 9LO
j.angielski-2/2 10LO
WF-1/2 #2Wd sg1
WF-2/2 #2Wf sg2
j.hiszpański-1/3 #2h1 15ZS
j.niemiecki-3/3 AH 4ZS
8 14:25-15:10 religia ZZ 31ZS j.polski GG 30ZS   chemia MC 3LO j.hiszpański-1/3 #2h1 15ZS
j.niemiecki-3/3 AH 4ZS
9 15:15-16:00 tech.gastr-1/2 AW 31ZS
prac napr ur-2/2 Po 16ZS
j.polski GG 30ZS   historia OZ 29ZS  
10 16:05-16:50 tech.gastr-1/2 AW 31ZS
pracEksp ur-2/2 Po 16ZS
    informatyka-1/2 DP 20ZS
prac str int-2/2 LJ 20LO
 
11 16:55-17:40 eksp urz per-2/2 Po 16ZS        
12 17:45-18:30 podst infor-2/2 Po 16ZS        
Obowiązuje od: 22.05.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 28.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum