3TGA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:55- 9:40     roz_180-1/4 #3i1 35ZS   roz_240-1/3 #3bl 34ZS
roz_240-2/3 #3hr 33ZS
roz_240-3/3 #3g1 21ZS
3 9:50-10:35     roz_180-1/4 #3i1 35ZS   roz_240-1/3 #3bl 34ZS
roz_240-2/3 #3hr 32ZS
roz_240-3/3 #3g1 21ZS
4 10:55-11:40 j.hiszpański-1/3 #31h 15ZS
j.francuski-2/3 #31f 30ZS
religia Go 3LO j.angielski Bb 5ZS   j.polski Cm 31ZS
5 11:50-12:35 jAngBrGórnic-1/2 WS 18LO
Podst.tech.l-2/2 AL 3LO
religia Go 3LO j.angielski Bb 5ZS j.polski Cm 31ZS GDDW MC 3LO
6 12:45-13:30 pods konst m-1/2 PA W1
Jęz.obcy w l-2/2 WS 18LO
roz_180-2/4 #3wo 33ZS
roz_180-3/4 #3a2 5ZS
roz_180-4/4 #3mt św ZS
j.polski Cm 4ZS tech eksploa-1/2 GD W2
prac bad bio-2/2 AL 3LO
ekploat złóż-1/2 PA W1
chem.a-2/2 MC 3LO
7 13:35-14:20 pods konst m-1/2 PA W1
prac bad bio-2/2 AL 3LO
roz_180-2/4 #3wo 33ZS
roz_180-3/4 #3a2 5ZS
roz_180-4/4 #3mt św ZS
matematyka EZ 19ZS tech eksploa-1/2 GD W2
podst bioan-2/2 ES 19ZS
ekploat złóż-1/2 PA W1
podst tech l-2/2 MC 3LO
8 14:25-15:10 ekploat złóż-1/2 PA W1
prac bad bio-2/2 AL 3LO
  matematyka EZ 19ZS prac org eks-1/2 JU W1
podst bioan-2/2 ES 20ZS
prac org eks-1/2 JU W1
podst tech l-2/2 MC 3LO
9 15:15-16:00 ekploat złóż-1/2 PA W1
anal tech pr-2/2 MC 3LO
  hist. i spo-1/2 Wa 33ZS
uzup_przyrod-2/2 #3ub 3LO
WF-1/2 #3pw sg1
WF-2/2 #3tw sg2
prac org eks-1/2 JU W1
prac kontr l-2/2 AL 3LO
10 16:05-16:50 ekploat złóż-1/2 PA W1
anal tech pr-2/2 MC 3LO
  hist. i spo-1/2 Wa 33ZS
uzup_przyrod-2/2 #3ub 3LO
WF-1/2 #3pw sg1
WF-2/2 #3tw sg2
prac org eks-1/2 JU W1
prac kontr l-2/2 AL 3LO
11 16:55-17:40 masz i urz.-1/2 PA W1
chem.a-2/2 MC 3LO
    WF-1/2 #3pw sg1
WF-2/2 #3tw sg2
pracow gór-1/2 JU W1
prac kontr l-2/2 AL 3LO
12 17:45-18:30 j.niemiecki-3/3 #31n 4ZS        
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum