śwLO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       GB 2wm-2/2 proc magazyn
 
1 8:00- 8:45       GB 2wm-2/2 proc magazyn
 
2 8:55- 9:40   GB 1TLE religia
JR 1TLE-1/2,1TIŻ-1/2,1TR-2/3,1TP-2/3 muzyka
GB 2wm-2/2 proc magazyn
GB 2wm-2/2 magazPrzypr
3 9:50-10:35   GB 2wm-2/2 magazDystry
GB 1em-2/2 podstLogist
GB 2wm-2/2 proc magazyn
GB 2wm-2/2 podstLogist
4 10:55-11:40 Cm 1TLE j.polski
GB 2wm-2/2 magazDystry
GB 1em-2/2 gospMagaz
GB 2TŻL-1/2 org traksp-s
GB 2wm-2/2 podstLogist
5 11:50-12:35 Cm 2wm GDDW
GB 2wm-2/2 proc magazyn
KA 1TP e_dla_bezp
GB 1TLE religia
GB 1em-2/2 magazPrzypr
6 12:45-13:30 Cm 2wm j.polski
GB 2wm-2/2 magazPrzypr
GB 1TLE GDDW
  GB 1em-2/2 proc magazyn
7 13:35-14:20 Cm 3TEL j.polski
GB 2wm-2/2 gospMagaz
  GB 2TŻL-1/2 org proc tra
GB 1em-2/2 gospMagaz
8 14:25-15:10 Ho 3PŻL religia
GB 2wm-2/2 gospMagaz
     
9 15:15-16:00          
10 16:05-16:50 Ho 2TR religia
       
11 16:55-17:40 Ho 3TŻE religia
       
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum