4TRG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 j.niemiecki-2/3 #4n2 4ZS        
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-2/3 #4n2 4ZS        
2 8:55- 9:40 j.polski MM 30ZS matematyka-1/2 #4mp 19ZS
matematyka-2/2 BD 6ZS
     
3 9:50-10:35 GDDW Wa 33ZS matematyka-1/2 #4mp 19ZS
matematyka-2/2 BD 6ZS
     
4 10:55-11:40 j.angielski-1/2 10LO
j.angielski-2/2 MK W6
j.polski MM 4ZS   j.niemiecki-2/3 #4n2 4ZS  
5 11:50-12:35 j.angielski-1/2 10LO
j.angielski-2/2 MK W6
j.polski MM 4ZS religia Ho św ZS matematyka-1/2 #4mp 19ZS
matematyka-2/2 BD 6ZS
 
6 12:45-13:30 roz_240-1/4 #4th 15ZS
roz_240-2/4 #4tb 31ZS
roz_240-3/4 #4g2 22ZS
roz_240-4/4 #4f 16LO
WF-1/2 #4wd sg2
WF-2/2 #4wc sg3
matematyka-1/2 #4mp 19ZS
matematyka-2/2 BD 6ZS
matematyka-1/2 #4mp 19ZS
matematyka-2/2 BD 6ZS
 
7 13:35-14:20 roz_240-1/4 #4th 15ZS
roz_240-2/4 #4tb 31ZS
roz_240-3/4 #4g2 34ZS
roz_240-4/4 #4f 16LO
WF-1/2 #4wd sg2
WF-2/2 #4wc sg3
matematyka-1/2 #4mp 19ZS
matematyka-2/2 BD 6ZS
roz_180-1/4 #4mr 19ZS
roz_180-2/4 #4f2 32ZS
roz_180-3/4 #4W2 33ZS
roz_180-4/4 #4a1 W6
roz_240-1/4 #4th W6
roz_240-2/4 #4tb 31ZS
roz_240-3/4 #4g2 21ZS
roz_240-4/4 #4f 16LO
8 14:25-15:10 j.francuski-1/3 #4f1 15ZS
j.hiszpański-3/3 #4h1 17ZS
WF-1/2 #4wd sg2
WF-2/2 #4wc sg3
j.angielski-1/2 10LO
j.angielski-2/2 MK W6
roz_180-1/4 #4mr 19ZS
roz_180-2/4 #4f2 32ZS
roz_180-3/4 #4W2 33ZS
roz_180-4/4 #4a1 W6
roz_240-1/4 #4th W6
roz_240-2/4 #4tb 31ZS
roz_240-3/4 #4g2 21ZS
roz_240-4/4 #4f 16LO
9 15:15-16:00   hist. i spo MJ 30ZS j.angielski-1/2 10LO
j.angielski-2/2 MK W6
j.francuski-1/3 #4f1 15ZS j.polski MM 5ZS
10 16:05-16:50   j.hiszpański-3/3 #4h1 15ZS   j.francuski-1/3 #4f1 15ZS religia Ho św ZS
11 16:55-17:40   j.hiszpański-3/3 #4h1 15ZS     religia Ho św ZS
12 17:45-18:30         hist. i spo MJ 7LO
13 18:35-19:20         hist. i spo MJ 7LO
Obowiązuje od: 04.04.2022
Drukuj plan
wygenerowano 01.04.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum