3PRH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   WF-1/3 #3wf sg1
WF-2/3 Br sg2
    produkcja re-3/3 MH 17ZS
1 8:00- 8:45 matematyka SA 19ZS WF-1/3 #3wf sg2
WF-2/3 Br sg1
religia Ho św ZS j.polski MF 19ZS produkcja re-3/3 MH 17ZS
2 8:55- 9:40 j.niemiecki-1/3 #3n1 4ZS
j.hiszpański-2/3 #3h2 15ZS
WF-1/3 #3wf sg2
WF-2/3 Br sg1
chemia MC 3LO ang_roz-1/2 GA 7LO
ang_roz-2/2 Bb 5ZS
prac inf w h-2/3 LJ 20LO
planow kamp-3/3 MH 17ZS
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/3 #3n1 4ZS
j.hiszpański-2/3 #3h2 15ZS
pods.przeds. Br 7LO geografia JM 21ZS informatyka-1/2 SM 35ZS
informatyka-2/2 DP 32ZS
religia Ho 5ZS
4 10:55-11:40 biologia Wj 31ZS matematyka SA 19ZS produkcja re-1/3 MH 17ZS
prac usł dod-2/3 ME 22ZS
kreacja rekl-3/3 KS 12LO
historia OZ 34ZS j.polski MF 5ZS
5 11:50-12:35 ang_roz-1/2 GA 7LO
ang_roz-2/2 Bb 5ZS
matematyka SA 19ZS kreacja rekl-1/3 KS 12LO
prac usł dod-2/3 ME 22ZS
produkcja re-3/3 MH 17ZS
ang_roz-1/2 GA 7LO
ang_roz-2/2 Bb 5ZS
planow kamp-1/3 MH 17ZS
j.obcy w hot-2/3 WS 18LO
6 12:45-13:30 ang_roz-1/2 GA 7LO
ang_roz-2/2 Bb 5ZS
GDDW SM 30ZS j.polski MF 6ZS fizyka MS 16LO produkcja re-1/3 MH 17ZS
j.obcy w hot-2/3 WS 18LO
7 13:35-14:20 rozw.komp.za-1/2 IJ 8LO
rozw.komp.za-2/2 ME 22ZS
fotogrfia re-1/3 MH 17ZS
kultura zawo-2/3 ME 22ZS
jAngDziRekla-1/3 TP 7LO
prac usł dod-2/3 ME 22ZS
zarz proc re-1/3 IJ 8LO
prac obsł ko-2/3 ME 22ZS
produkcja re-1/3 MH 17ZS
8 14:25-15:10 kultura zawo-2/3 ME 22ZS przek kom re-1/3 W5
marketing w-2/3 ME 22ZS
kamp rekl-1/3 IJ 8LO
prac obsł ko-2/3 ME 22ZS
kamp rekl-1/3 IJ 8LO
prac obsł ko-2/3 ME 22ZS
 
9 15:15-16:00   WF-3/3 #3wc sg2 zarz proc re-1/3 IJ 8LO historia OZ 5ZS  
10 16:05-16:50   WF-3/3 #3wc sg2      
11 16:55-17:40   WF-3/3 #3wc sg2      
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum