16ZS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 DP 1A-2/2 informatyka
RH 3TI eksp urz sie
  RH 1TIŻ-2/3 prac przyg s
RH 3PIP-2/2 prac mont ek
1 8:00- 8:45   RH 2TIP-2/2 admin serw s
RH 2TIP-2/2 cisco
RH 1TIŻ-2/3 prac przyg s
RH 3PIP-2/2 admin serw s
2 8:55- 9:40 RH 2TIP-2/2 prac adm ser
RH 2TIP-2/2 admin serw s
DP 3PŻL-2/2 informatyka
RH 1TIŻ-2/3 prac przyg s
RH 3PIP-2/2 prac adm ser
3 9:50-10:35 RH 2TIP-2/2 prac adm ser
RH 2TIP-2/2 prac mont ek
DP 3PA-1/2 informatyka
RH 1TIŻ-2/3 cisco
RH 3PIP-2/2 mont eksp lo
4 10:55-11:40 RH 3PIP-2/2 cisco
RH 3TI-2/2 prac mont ek
DP 3PA-2/2 informatyka
DP 1TR-1/2 informatyka
 
5 11:50-12:35 RH 3TI-1/2 prac eksp ur
RH 3TI-2/2 prac eksp ur
BD 3PŻL-1/2 informatyka
RH 1TIŻ-2/2 przyg stan k
 
6 12:45-13:30 RH 3TI-1/2 prac mont ek
RH 2TIP-2/2 mont eksp lo
MC 2TEE chemia
   
7 13:35-14:20   DP 3TEL-1/4 roz_180
  RH 1TIŻ-2/2 przyg stan k
KK 1TIŻ-2/2 inf_roz
8 14:25-15:10 RH 3PIP-2/2 prac mont ek
    RH 1TIŻ-2/2 prac przyg s
KK 1TIŻ-2/2 inf_roz
9 15:15-16:00       RH 1TIŻ-2/2 prac przyg s
KK 1TP-1/2 inf_roz
10 16:05-16:50     MG 1kw-1/2 informatyka
RH 1TIŻ-2/2 prac przyg s
KK 1TP-1/2 inf_roz
11 16:55-17:40   MG 1em-1/2 informatyka
MG 3PEL-2/2 informatyka
MG 2TŻL-2/2 informatyka
Po 2TIP-2/2 eksp urz per
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum