3PIP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         prac mont ek-2/2 RH 16ZS
1 8:00- 8:45         inf_roz-1/2 SM 35ZS
admin serw s-2/2 RH 16ZS
2 8:55- 9:40 j.niemiecki-2/3 #3n1 4ZS     j.francuski-1/3 EP 19ZS
j.hiszpański-3/3 #3h1 15ZS
inf_roz-1/2 SM 35ZS
prac adm ser-2/2 RH 16ZS
3 9:50-10:35 j.niemiecki-2/3 #3n1 4ZS prac prog ap-1/2 SM 35ZS matematyka JK 29ZS j.francuski-1/3 EP 6ZS
j.hiszpański-3/3 #3h1 15ZS
rozw.komp.za-1/2 SM 35ZS
mont eksp lo-2/2 RH 16ZS
4 10:55-11:40 prac progr o-1/2 LJ 20LO
cisco-2/2 RH 16ZS
pods.przeds. Br 7LO matematyka JK 29ZS religia Ho św ZS j.angielski-1/2 MO 9LO
j.angielski-2/2 10LO
5 11:50-12:35 WF KM sg3 jAnBrInfor-1/2 WS 18LO
prac str int-2/2 PB 32ZS
geografia JM 21ZS j.polski MM 30ZS matematyka JK 29ZS
6 12:45-13:30 j.polski MM 30ZS biologia Wj 31ZS historia OZ 29ZS religia Ho św ZS j.angielski-1/2 MO 9LO
j.angielski-2/2 10LO
7 13:35-14:20 j.polski MM 30ZS pracApl int-1/2 PB 32ZS
prac baz dan-2/2 SM 35ZS
historia OZ 31ZS WF KM sg3 inf_roz-1/2 SM 35ZS
8 14:25-15:10 prac progr o-1/2 LJ 20LO
prac mont ek-2/2 RH 16ZS
progr obiekt-1/2 LJ 20LO
proj adm baz-2/2 SM 35ZS
pracApl int-1/2 PB 32ZS
inf_roz-2/2 SM 35ZS
WF KM sg3  
9 15:15-16:00 prog aplik i-1/2 PB 32ZS
inf_roz-2/2 SM 35ZS
GDDW OZ 6ZS pracApl int-1/2 PB 32ZS
inf_roz-2/2 SM 35ZS
prog aplik i-1/2 PB 32ZS
rozw.komp.za-2/2 SM 35ZS
 
10 16:05-16:50 fizyka MS 16LO chemia AL 3LO prac prog ap-1/2 SM 35ZS
pracApl int-2/2 PB 32ZS
progrAplikD-1/2 SM 35ZS
prac napr ur-2/2 Po 17ZS
 
11 16:55-17:40     prog aplik i-2/2 PB 32ZS    
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum