3PŻL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   WF-2/2 #3wf sg1      
1 8:00- 8:45   WF-2/2 #3wf sg2   j.niemiecki-2/2 AH 4ZS  
2 8:55- 9:40 j.hiszpański-1/2 #3h2 15ZS WF-2/2 #3wf sg2 informatyka-2/2 DP 16ZS j.polski MM 21ZS  
3 9:50-10:35 j.hiszpański-1/2 #3h2 15ZS geog_roz AG 31ZS geog_roz AG 32ZS j.polski MM 30ZS Jęz.ang. w l-1/2 MK W6
prac gastr-2/2 AW 8LO
4 10:55-11:40 matematyka BD 6ZS GDDW Sz 8LO matematyka BD 6ZS plan proc tr-1/2 GD W3
wypos zas be-2/2 Sz G
biologia JH 34ZS
5 11:50-12:35 proc magaz-1/2 GD W1
prac gastr-2/2 AW 21ZS
j.polski MM 6ZS informatyka-1/2 BD 16ZS
rozw.komp.za-2/2 AW 35ZS
religia Ho św ZS pods.przeds. To 30ZS
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 MK W6
j.angielski-2/2 MO 9LO
fizyka MS 16LO chemia AL 3LO geog_roz AG 21ZS gospMagaz-1/2 MA 12LO
prac gastr-2/2 AW G
7 13:35-14:20 j.angielski-1/2 MK W6
j.angielski-2/2 MO 9LO
org prac mag-1/2 DM 12LO
zasady zyw c-2/2 AW G
rozw.komp.za-1/2 DM 12LO
tech.gastr-2/2 TZ 18LO
matematyka BD 6ZS gospMagaz-1/2 MA 12LO
prac gastr-2/2 AW G
8 14:25-15:10 religia Ho śwLO org traksp-s-1/2 DM 12LO
zasady zyw c-2/2 AW G
org proc tra-1/2 DM 12LO
tech.gastr-2/2 TZ 18LO
proc magaz-1/2 GD W2 podst logis-1/2 MA 12LO
prac gastr-2/2 AW G
9 15:15-16:00 historia MJ 31ZS WF-1/2 #3wc sg2 org prac mag-1/2 DM 12LO
podst żyw ga-2/2 Sz 5ZS
  podst logis-1/2 MA 12LO
prac gastr-2/2 AW G
10 16:05-16:50 historia MJ 31ZS WF-1/2 #3wc sg2      
11 16:55-17:40 j.niemiecki-2/2 AH 4ZS WF-1/2 #3wc sg2      
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum