Informujemy, że w dniu 10 września (piątek) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów po sesji poprawkowej w sekretariacie ZS z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru , wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty.

Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022, zobowiązani są do złożenia  deklaracji przystąpienia do egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić komputerowo lub ręcznie, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do piątku 10.09.2021 r. Dane dotyczące nazwy, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym  harmonogramie przebiegu sesji.  Informuję, że prawo do złożenia deklaracji mają również osoby, które nie zdały egzaminu  w poprzedniej sesji. 

Adam Głombik

Deklaracja

Harmonogram

Uwaga uczniowie i absolwenci.

Świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla osób, które przystąpiły i zdały egzamin zawodowy w sesji czerwiec - lipiec 2021,  będą do odbioru w szkole od  8 września 2021 r.(pokój 20A). 

 Adam Głombik