2eg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:55- 9:40   elektr i el-1/2 KJ W2   rozw.komp.za-2/2 SW Spaw j.angielski-1/2 10LO
3 9:50-10:35 matematyka AL 3LO elektr i el-1/2 KJ W2 tech eksplo--2/2 RO Sztol1 rozw.komp.za-1/2 SW Spaw
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
j.angielski-1/2 10LO
4 10:55-11:40 masz el-1/2 AM 13LO
j.angielski-2/2 Bb 5ZS
j.polski Cm 4ZS tech eksplo--2/2 RO Sztol1 masz el-1/2 AM 13LO
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
inst el-1/2 AM 13LO
masz i urz.-2/2 PA W1
5 11:50-12:35 religia ZZ św ZS historia OZ 33ZS tech eksplo--2/2 RO Sztol1 mont uruch-1/2 PS W4-D
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
inst el-1/2 AM 13LO
masz i urz.-2/2 PA W1
6 12:45-13:30 matematyka AL 3LO biologia JH 34ZS pom e-1/2 PS W3
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
mont uruch-1/2 PS W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
religia ZZ św ZS
7 13:35-14:20 urz inst gó-1/2 KJ W2 geografia JM 21ZS pom e-1/2 PS W3
prac gór-2/2 RO Sztol1
mont uruch-1/2 PS W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
j.polski Cm 29ZS
8 14:25-15:10   masz el-1/2 AM 13LO
j.angielski-2/2 Bb 5ZS
pom e-1/2 PS W3
prac gór-2/2 RO Sztol1
mont uruch-1/2 PS W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
WF Gz sg1
9 15:15-16:00   GDDW Gz 4ZS j ob el-1/2 TP 7LO
ekploat złóż-2/2 JU W1
mont uruch i-1/2 PS W4-G
ekploat złóż-2/2 JU W1
WF Gz sg1
10 16:05-16:50   WF Gz sg1 ekploat złóż-2/2 JU W1 mont uruch i-1/2 PS W4-G
pods konst m-2/2 JU W1
 
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum