3Peg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       rozw.komp.za-1/2 SW Spaw masz i urz.-2/2 #3pr 30ZS
1 8:00- 8:45 tech eksplo--2/2 RO Sztol1 tech eksplo--2/2 RO Sztol1 inst el-1/2 KJ W2 rozw.komp.za-1/2 SW Spaw
jAngBrGórnic-2/2 Bb 5ZS
pods konst m-2/2 #3pm 30ZS
2 8:55- 9:40 tech eksplo--2/2 RO Sztol1 prac gór-2/2 RO Sztol1 urz inst gó-1/2 KJ W2 j.polski GG 30ZS WF KM sg1
3 9:50-10:35 tech eksplo--2/2 RO Sztol1 prac gór-2/2 RO Sztol1 masz el-1/2 KJ W2 historia OZ 34ZS WF KM sg1
4 10:55-11:40 mont uruch i-1/2 EC W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
mont uruch-1/2 EC W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
masz el-1/2 KJ W2
j.angielski-2/2 MO 9LO
inst el-1/2 KJ W2
rozw.komp.za-2/2 SW Spaw
GDDW GD W2
5 11:50-12:35 mont uruch i-1/2 EC W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
mont uruch-1/2 EC W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
ekploat złóż-2/2 #3ez W2 inst el-1/2 KJ W2
rozw.komp.za-2/2 SW Spaw
religia Ho św ZS
6 12:45-13:30 mont uruch i-1/2 EC W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
mont uruch-1/2 EC W4-G
tech eksplo--2/2 RO Sztol1
ekploat złóż-2/2 #3ez W2 WF KM sg4 biologia Wj 31ZS
7 13:35-14:20 mont uruch i-1/2 EC W4-G mont uruch-1/2 EC W4-G ekploat złóż-2/2 #3ez W2 matematyka AL 3LO j.polski GG 30ZS
8 14:25-15:10 mont uruch i-1/2 EC W4-G mont uruch-1/2 EC W4-G ekploat złóż-2/2 #3ez W2 geografia JM 21ZS j.angielski-1/2 TP 13LO
9 15:15-16:00 mont uruch i-1/2 EC W4-G mont uruch-1/2 EC W4-G ekploat złóż-2/2 #3ez W2 religia Ho św ZS  
10 16:05-16:50 mont uruch i-1/2 EC W4-G mont uruch i-1/2 EC W4-G   WOS Wa 31ZS  
Obowiązuje od: 23.05.2022r
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum