Informujemy, że w dniu 10 września (piątek) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów po sesji poprawkowej w sekretariacie ZS z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru , wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty.