Za nami I etap X Ogólnopolskiego  Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii"

29 września odbył się I etap X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego,
w Zespole Szkół do konkursu przystąpili uczniowie klasy I a, I b, II a.

Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Rywalizacja w dyktandzie  jest  sprawdzianem znajomości języka ojczystego i okazją,  by przywołać pamięć o najważniejszych postaciach i wydarzeniach  z historii Polski.
Wyniki etapu I oraz nazwiska osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego poznamy 19 października.  

Nasi uczniowie biorący udział w dyktandzie:

M.P.