Informuję, że uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji lato 2023, zobowiązani są do złożenia deklaracji. Dokument należy pobrać (link poniżej), wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do poniedziałku 06.02.2023r. Dane dotyczące nazwy zawodu, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji. Jednocześnie przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Adam Głombik

Harmonogram przebiegu sesji

Deklaracja pdf