Informujemy, że w dniu 15.02.2023r. na Hali Sportowej Zespołu Szkół w godz.13.35-15.10 odbędzie się prelekcja dla uczniów klas:4TEL;4TR;4TI;4TŻE;4TGA;4PIP;4PRH;4PEL-obecność obowiązkowa.Prelekcję przeprowadzą przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku na temat ochotniczych form służby wojskowej oraz zapoznania uczniów z zawodem żołnierza i możliwościami służby w Wojsku Polskim. Opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele zgodnie z harmonogramem zajęć i aktualną księgą zastępstw.