W dniach 18-19 maja 2023r. I piętro LO zostaje wyłączone z planu lekcji w związku z egzaminem ustnym z  języka nowożytnego.Zajęcia lekcyjne z tego pietra zostają przeniesione do sal zastępczych:12LO-lekcje 3-5 sala 22ZS;lekcje 7-10 śwLO;13LO-lekcje 0-3 sala 9LO;lekcja 4-sala 34ZS;lekcja 5-śwZS;lekcja 6-7 sala 17ZS;16LO-lekcje 1-2 sala 20ZS;lekcja 4-34ZS;lekcja 5-sala 20ZS;lekcja 6-sala 32ZS;lekcja 7-sala 30ZS;17LO-lekcje 1-2 17ZS;lekcja 4-sala W5;lekcje 6-9 9LO;18LO-lekcja 4-W3;lekcje 5-7 W1.