Absolwenci, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2024r. i zdali wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu, mogą  odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 28 maja 2024r. w godz. 9.00 -15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół (pokój 20A). Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Adam Głombik