Nowy plan lekcji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

wykaz zostanie opublikowany wkrótce

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.