Nowy plan lekcji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 są dostępne w poniższym kalendarzu:

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 - kliknij, aby wyświetlić

W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.