Nowy plan lekcji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 są dostępne w poniższym kalendarzu:

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 - kliknij, aby wyświetlić

W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.