Regulamin ZFŚS w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Poniżej znajduje się lista linków w kolejności alfabetycznej. Kliknięcie w link powoduje otwarcie dokumentu w nowej karcie w formacie PDF:

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Paczka mikołajkowa dla dziecka

Preliminarz

Regulamin funduszu

Tabela wysokości świadczeń z ZFŚS

Umowa pożyczki

Wczasy pod gruszą

Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

Wniosek o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dla dziecka