Rada Rodziców

rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz:

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Orzesko-Knurowski o/Czerwionka
68 8454 1095 2003 0017 2417 0001