SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY:

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: 

SEKRETARZ:

 OPIEKUNOWIE

P. Małgorzata Szymura
P. Magdalena Frank
P. Piotr Buchta