W dniu 03 czerwca 2024 zajęcia lekcyjne z poszczególnych sal zostaną przeniesione do klas zastępczych:

 - św. ZS – lekcje 1-4 do W4-D, lekcja 5 do 17LO

- 19ZS – lekcja 2 do 5ZS, lekcja 3 do 18LO, lekcja 4 do 17ZS, lekcja 5 do 22ZS

- 21ZS – lekcja 1-2 do 5ZS, lekcja 4 do 36ZS, lekcja 5 do W4-D

- 4 ZS – lekcja 5 do 36ZS, lekcja 6 do W4-D, lekcja 7 do 17LO

- 30ZS – lekcja 0-3 do 35ZS, lekcja 4-5 do 16ZS

- 31ZS – lekcja 3-5 do 15ZS

- 29ZS – lekcja 4 do 16LO, lekcja 5 do 22LO