Informuję, że 9 lipca 2024r. (wtorek) o godz.12.00 w świetlicy ZS nastąpi wydanie świadectw dojrzałości wraz z aneksami. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej np. rodzica legitymującego się  dowodem osobistym. Jednocześnie przypominam, że warunkiem przystąpienia do ewentualnej sesji poprawkowej, która odbędzie się 20 sierpnia o godz.9.00-część pisemna; 21 sierpnia o godz.9.00 -część ustna jest złożenie oświadczenia załącznik nr 7 w terminie do 16 lipca.Druki oświadczenia można pobrać na stronach OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie ZS.Proszę wychowawców klas maturalnych o pomoc w wydawaniu świadectw dojrzałości w tym dniu.

Leszek Rakojc