W dniu 20 sierpnia o godz.9.00 odbędzie się sesja poprawkowa egzaminu dojrzałości na starej sali gimnastycznej:J.polski;matematyka.Skład komisji nadzorującej: M.Koczy;M.Gorzawski;S.Tokarz;K.Brudny

Jednocześnie przypominam o bezwarunkowej potrzebie złożenia oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego dla maturzystów,którzy mają do niego prawo załącznik nr 7(druki dostępne na stronie OKE Jaworzno oraz fizycznie w sekretariacie ZS) do dnia 16 lipca 2024r.

Leszek Rakojc