W dniu 23 stycznia 2024r.( wtorek) zajęcia ze świetlicy ZS w godz.8.00-12.45 zostają przeniesione do sali 20LO.

Informuję, że uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji lato 2024, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do piątku 26.01.2024r. Dane dotyczące nazwy zawodu, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji. Jednocześnie przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Adam Głombik

Harmonogram przebiegu sesji

Deklaracja pdf

W dniu 19 stycznia 2024r. sala 17ZS zostaje wyłączona z planu lekcji. Zajęcia z tej klasy zostają przeniesione zgodnie z obowiązującą księgą zastępstw w tym dniu.