Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022, zobowiązani są do złożenia  deklaracji przystąpienia do egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić komputerowo lub ręcznie, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do piątku 10.09.2021 r. Dane dotyczące nazwy, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym  harmonogramie przebiegu sesji.  Informuję, że prawo do złożenia deklaracji mają również osoby, które nie zdały egzaminu  w poprzedniej sesji. 

Adam Głombik

Deklaracja

Harmonogram

Uwaga uczniowie i absolwenci.

Świadectwa oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla osób, które przystąpiły i zdały egzamin zawodowy w sesji czerwiec - lipiec 2021,  będą do odbioru w szkole od  8 września 2021 r.(pokój 20A). 

 Adam Głombik

 

Regulamin giełdy podręczników 2021/2022

  1. Uczniowie zamierzający sprzedać podręczniki zgłaszają się po formularz giełdy podręczników do biblioteki szkolnej albo pobierają go ze strony FB biblioteki i uzupełniają go.
  2. Wypełniony formularz w 2 egzemplarzach wraz z książkami umieszczonymi w reklamówce (książki powinny być podpisane ołówkiem – imię i nazwisko ucznia, cena) dostarczają do biblioteki ZSCL.
  3. Biblioteka umieści spis podręczników na stronie FB biblioteki szkolnej (link do fanpage'a biblioteki Zespołu Szkół) oraz na gazetce ściennej znajdującej przy bibliotece szkolnej.
  4. Uczniowie chcący kupić podręczniki podają przez e-dziennik (p. Sabina Tokarz) spis książek, którymi są zainteresowani.
  5. Nauczyciel bibliotekarz informuje przez e-dziennik o możliwości zakupu danych książek i ustala termin odbioru.
  6. Po zakończeniu giełdy podręczników (23 października 2021r.) uczniowie sprzedający książki zostają poinformowani o terminie odbioru pieniędzy bądź zwrotu pozostałych podręczników.