Z przyjemnością informujemy, że 25 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych dla uczniów klas elektrycznych i górniczych objętych programem stypendialnym JSW S.A., którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrodzeni uczniowie to: Szymon Pustułka (4TEL), Kamil Pacuła (3TEL), Adam Statkiewicz i Rafał Warzecha (2TGA) z technikum oraz Tobiasz Kretek (3ke), Maciej Cypel (2Peg) i Kamil Rzucidło (2eg) z BSIS. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informuję, że w dniu 5 lipca (poniedziałek) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów w świetlicy ZS. Godz.12-13.00 LO;4TEL;4TŻH godz.13-14.00 4TI;4TLA;4TRE.W przypadku braku możliwości osobistego odbioru , wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty. Jednocześnie przypominam, że do 12 lipca należy składać wnioski(zał.7_2314) dostępny na stronach OKE Jaworzno o ponownym przystąpieniu do sesji poprawkowej ,która odbędzie się w terminie 24 sierpnia 2021r. Do matury poprawkowej może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego. Bardzo proszę wychowawców klas maturalnych o pomoc w wydawaniu świadectw dojrzałości w tym dniu.


Leszek Rakojc